از مهمترین پایه های اصول مشتری مداری پایبندی به تعهدات ، کیفیت، تمایز خدمات و زمان تحویل به موقع کالاها به مشتریان می باشد.

در این راستا و به منظور نیل به اهداف متعالی فوق ، در آرفونی ارزش ها و هنجارهایی را سرلوحه کار خود قرار داده است که  ضمن تامین نظر حداکثری مشتریان ، آرامش ذهنی و رضایتمندی شغلی را برای همه مشتریان خانواده آرفونی به همراه خواهد آورد.

این ها باورها و ارزش های اخلاقی شرکت آرفونی است، ما معتقدیم که این باورها و ارزش ها تعیین کننده نوع رابطه ای است که ما با مشتریانمان برقرار میکنیم ، لذا بر لزوم رعایت و پایبندی همه جانبه با تمامی مشتریان خود در مسیر رشد و تعالی فردی و سازمانی، هم پیمان گشته ایم.

مشتریان گرامی خود را ارج می نهیم و سعی در ارائه خدماتی متمایز به ایشان داریم و همواره قدوم پرمهر شما عزیزان را به مجموعه خود ارج می نهیم.

ما در آرفونی اهداف ذیل را مد نظر قرار داده ایم:

1 –  مشتری مداری و کسب رضایت همه جانبه مشتریان بر مبنای ارائه دامنه گسترده ای از محصولات متنوع و یکتا و همچنین ارائه سریع و به موقع خدمات ، با کیفیت بالا و قیمت منطقی .

2 –  ارتقا سطح دانش و مهارت کارکنان از طریق آموزش و انتقال دانش در کلیه سطوح سازمان .

3 –  توسعه نظام های انگیزشی به منظور مشارکت همگانی در جهت استمرار بهبود اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت .

4 –  پیگیری و نظارت مستمر بر روند ورود و تغییرات تکنولوژی های نوین در کشورهای توسعه یافته و مطالعات و تحقیقات مستمر در جهت انتخاب بهترین و سازگارترین آنها به منظور بسط ، تعمیم و گسترش آن در ایران .

5 –  استفاده حداکثری از توان مهندسی و تولیدات داخلی در جهت بومی سازی تکنولوژی و دانش روز جهانی .

6 –  فراهم آوردن محیط کار ایمن و سازگار با محیط زیست .

به منظور دستیابی به اهداف مطروحه و بهبود مداوم و اثر بخش سیستم های مدیریت کیفیت ، مديريت و كاركنان اين شرکت ‌استاندارد مديريت کيفيت را به عنوان اساس و چارچوب عملکرد خويش برگزيده و بر اين باورند كه با پيروي از اين الگو و التزام به رعايت الزامات آن ، گامی مهم در راستای تعالی مستمر و هرچه بیشتر سازمان خود ، برخواهند داشت .